پدر و مادر در فرهنگ اسلامى
59 بازدید
ناشر: حر
نقش: نویسنده
شابک: 964-6885-05-5
سال نشر: 1385
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
جایگاه والدین و خانواده در اسلام، مقوله‌ای است که در این کتاب با اشاره به آیات، روایات و حکایاتی از تاریخ اسلام، همچنین سیره برخی علمای دینی تشریح می‌شود .عناونی برخی مطالب کتاب عبارت‌اند از :احسان به پدر و مادر، خدمت به پدر و مادر، محبت به پدر و مادر، تکریم و بزرگ داشت آنها، مرزهای اطاعت، قضای نماز و روزه پدر و مادر، تصرف پدر در مال فرزند، خدمت به مادر غیر مسلمان، خدمت و احسان معنوی به والدین، و تنش بین پدر و مادر .