سبک رهبری تحول گرا
58 بازدید
محل نشر: مدیریت 1386 شماره 125 و 126
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی